Aluminum Foil PE Tape

Aluminum-Foil-PE-Tape

Aluminum Foil PE Tape เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยึดติดกับฉนวนกันความร้อนชนิดต่าง ๆ งานปิดทับรอยต่อฉนวนกันความร้อน และใช้ในงานอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และท่อน้ำเย็น

ใส่ความเห็น