Newsคุณสมบัติของฉนวน

ฉนวนหลังคา

ฉนวนหลังคา

ฉนวนหลังคา หลังคาที่ไม่ได้หุ้มฉนวน เมื่อได้รับรังสีความร้อน หลังคาจะดูดซับความร้อนกักเก็บไว้จำนวนมาก ทำให้อุณหภูมิของผิวหลังคาสูงขึ้นมาก อาจมากกว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอกในช่วงวันที่ร้อนมาก ๆ ถึง 15 C ซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิภายในห้องที่ไม่มีการปรับอากาศอาจสูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศขณะนั้นอีก การหุ้มฉนวนหลังคาจะช่วยลดทอนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปได้มาก เนื่องจากฉนวนจะช่วยลดทอนความร้อนที่จะแผ่เข้าสู่อาคาร สะท้อนรังสีความร้อนบางส่วนกลับและไม่เป็นตัวกักเก็ลความร้อนไว้

หลังคาอาคารพาณิชย์ที่เป็นมาตรฐานสากลในลักษณะยังไม่หุ้มฉนวน หลังคาแบบ Built – up ประกอบไปด้วยดาดฟ้าหลังคา และชั้นอื่น ๆ อีกหลายชั้น คือ ชั้นแอสฟัลต์และแผ่นหลังคา ปิดทับด้วยพื้นผิวที่ใช้ปกป้อง อย่างเช่นส่วนผสมของกรวดหรือหิน โดยดาดฟ้าเป็นไม้ คอนกรีต หรือโลหะ แผ่นหลังคา โดยปกติเป็นแผ่นแร่ใยหิน (Asbestos) ใยแก้ว หรือใยสารอินทรีย์เคลือบแอสฟัลต์โดยตลอด สำหรับการหุ้มฉนวนหลังคาแบบนี้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.