Metal Strip

metal-strip-1

Metal Strip เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยึดติดกับฉนวนกันความร้อน กับหลังคา Metal sheet โดยวางขวางแปหลังคา หรือวางแนวเดียวกับแปหลังคา โดยกำหนดระยะความกว้างของฉนวนกันความร้อน โดยใช้ Metal Strip วางพากหลังแป

ใส่ความเห็น