ProductsSteel

Metal Strip

metal-strip-1

Metal Strip เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยึดติดกับฉนวนกันความร้อน กับหลังคา Metal sheet โดยวางขวางแปหลังคา หรือวางแนวเดียวกับแปหลังคา โดยกำหนดระยะความกว้างของฉนวนกันความร้อน โดยใช้ Metal Strip วางพากหลังแป

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.