Steel

Steel

ProductsSteel

Metal Strip

Metal Strip เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยึดติดกับฉนวนกันความร้อน กับหลังคา Metal sheet โดยวางขวางแปหลังคา หรือวางแนวเดียวกับแปหลังคา โดยกำหนดระยะความกว้างของฉนวนกันความร้อน โดยใช้ Metal Strip วางพากหลังแป

Read More