Newsคุณสมบัติของฉนวน

ฉนวนโพลิสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam)

ฉนวนโพลิสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam)

Polystyrene-Foam

ฉนวนโพลิสไตรีนโฟมผลิตขึ้นมาใน 2 รูปแบบ คือ แบบโฟมอัดรีด (Extruded) และแบบโฟมหล่อ (Molded) โฟมที่ผลิตด้วยกระบวนการอัดรีด จะมีความหนาแน่นบรรจุมากกว่า มีรูปร่างที่คงที่มากกว่า และสามารถทนแรงกดและแรงดึงได้มากกว่าโฟมที่ผลิตด้วยกระบวนการหล่อแบบ ความหนาแน่นของโฟมแบบอัดรีด โดยปกติอยู่ในช่วง 28.84 ถึง 41.65 kg/m3 มีสภาพนำความร้อนเท่ากับ 0.0017 W/m.K อย่างไรก็ตาม ถ้ามีอากาศแพร่กระจายในโฟมจะทำให้สภาพนำความร้อนเพิ่มขึ้นอีก 0.029 W/m.K แต่ปกติก็ถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ในการใช้วัสดุนี้ สำหรับสภาพซึมเข้าไปได้ของไอน้ำของโฟมแบบนี้จะอยู่ระหว่าง 1.08 ถึง 1.62 perm-cm ส่วนการดูดซึมน้ำจะอยู่ในราว 0.5 ถึง 0.7 เปอร์เซ็นต์

สำหรับโพลิสไตรีนโฟมแบบโฟมหล่อมีความหนาแน่นในช่วง 16.0 ถึง 24 kg/m3 และเนื่องจากผลของกระบวนการหล่อแบบ ความหนาแน่นที่ได้อาจมีการเบี่ยงเบนจากค่าความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสภาพนำความร้อนของวัสดุชนิดนี้จะเป็นสัดส่วนตรงกับความหนานแน่น และโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 0.033 ถึง 0.037 W/m.k โดยค่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุการใช้งาน ซึ่งจะเห็นว่าสภาพนำความร้อนของโฟมหล่อมีค่ามากกว่าแบบอัดรีด ทั้งนี้เนื่องจาก โฟมหล่อมีอากาศในเซลล์ฉนวน ขณะที่แบบอัดรีดมีส่วนผสมของอากาศและก๊าซฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbon) ส่วนสภาพซึมเข้าไปได้ของไอน้ำฉนวนแบบโฟมหล่อมีค่าประมาณ 2.16 ถึง 5.4 perm – cm และสภาพการดูดซึมน้ำน้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

คุณสมบัติอื่น ๆ ของฉนวนโพลิสไตรีนจะไม่ชึ้นกับกระบวนการผลิต และเนื่องจากโพลิสไตรีนเป็นสารที่ลุกไหม้ได้จึงต้องมีเปลือกหุ้มที่ต้านทานเปลวไฟหุ้มอยู่ อย่างเช่นยิบซั่มบอร์ด นอกจากนี้ยังต้องป้องกันจากการกระทบแสงอุลตราไวโอเลตโดยตรงด้วย เพราะจะทำให้เป็นสีเหลืองและคุณสมบัติลดลง แต่การถูกแสงอุลตราไวโอเลตในช่วงสั้นไม่มีผลอะไรอุณหภูมิใช้งานสูงสุดของโพลิสไตรีนเท่ากับ 80 c การใช้งานกับอุณหภูมิที่สูงกว่านี้จะเป็นสาเหตุให้อ่อนตัวลงได้ อย่างไรก็ดีไม่มีผลกระทบเนื่องจากการทำงานเป็นวัฎจักรหรือสภาพอากาศหากใช้งานฉนวนในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดและโพลีสไตรีนไม่ทำให้ฟังไจหรือแบคทีเรียเจริญเติบโต และไม่เป็นอาหารของสัตว์ต่าง ๆ ทั้งไม่มีกลิ่น และไม่เป็นสารกัดกร่อน

โพลิสไตรีนโฟมแบบแผ่นอัด และแบบห่มใช้งานทั้งในอาคารที่พัก ทางพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เมื่อใช้เป็นแผ่นหุ้มภายนอก อาจใช้หุ้มภายนอกอาคารทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียความร้อนผ่านโครงสร้างอาคารได้มาก โฟมพลาสติกแบบหุ้มจะช่วยเป็นปราการกันอากาศได้เป็นเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ตัววัสดุโฟมจะไม่เป็นโครงสร้างที่สามารถยึดตะปูได้สำหรับการใช้ฉนวนโพลิสไตรีนด้านอื่น ๆ สามารถใช้เป็นฉนวนฐานรากอาคาร ฉนวนแผ่นผนัง ฉนวนหลังคา และการประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ขอบคุณข้อมูล และภาพ

  • หนังสือ คู่มือ ฉนวนความร้อน
  • sharepoint

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.