การออกแบบระบบฉนวน

การออกแบบระบบฉนวน

การกำหนดขอบเขตและตั้งเกณฑ์หน้าที่ที่ระบบฉนวนต้องใช้งาน

ฉนวนที่นำมาใช้งานจะทำงานในหน้าที่หลายหน้าที่ด้วยกัน ฉะนั้นในการออกแบบระบบฉนวน สิ่งแรกที่ต้องตั้งเกณฑ์คือใช้ทำหน้าที่อะไรเป็นพิเศษ นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ใช้ในการลดทอนการไหลของความร้อน หน้าที่เหล่านี้คือ พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ในแง่เศรษฐศาสตร์ พลังงานที่ประหยัดได้ทั้งความร้อนหรือความเย็นในแง่เหตุผลกระบวนการผลิต การรักษาอุณหภูมิที่ต้องการในห้องภาชนะเก็บ หรือท่อ การหน่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในภาชนะเก็บ ท่อ หรือวัตถุ การป้องกันการควบแน่นของไอน้ำ ทั้งที่บริเวณผิวใน หรือผิวนอก การจำกัดอุณหภูมิของพื้นผิวของพื้นผิวที่เผยของอุปกรณ์หรือท่อที่ร้อนเพื่อให้มีอุณหภูมิที่ปลอดภัยต่อบุคคากร หรือป้องกันการเกิดประกายไฟการป้องกันไฟ อย่างไรก็ตาม โดยมากแล้วระบบฉนวนจะทำหน้าที่ดังกล่าวมากกว่าหนึ่งหน้าที่ เช่น

Read More
การออกแบบระบบฉนวน

การเลือกฉนวนและอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่จะบรรลุความต้องการของระบบ

การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม จะมีระบบซึ่งทำในโรงงานผลิตสำหรับติดตั้ง ณ งานที่กำหนด และงานซึ่งส่วนใหญ่ประกอบจะถูกประกอบเข้าระบบ ณ แหล่งงาน โดยปกติแล้วระบบฉนวนเหล่านิออกแบบมาเพื่อใช้งานตามหน้าที่เป็นการเฉพาะซึ่งเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกกำหนดรูปแบบและประกอบเป็นระบบที่ต้องการ ณ แหล่งพลังงาน โดยทั่วไประบบที่กำหนดรูปแบบมาจากโรงงาน คือ ฉนวนสุญญากาศเปลือก 2 ชั้นใช้งานกับอุณหภูมิต่ำมาก (Cryogenic) ระบบท่อใต้ดิน ระบบท่อเกรดบนดิน ระบบฮนวนสำเร็จรูปผิวสะท้อนรังสี ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่ระบบฉนวนถูกนำไปใช้

Read More
การออกแบบระบบฉนวน

คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ

คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ เกี่ยวพันกับคุณสมบัติอื่น ของวัสดุ คุณสมบัติทางความร้อนเหล่านี้ได้แก่ข้อจำกัดของอุณหภูมิ สภาพต้านทานการช็อคทางความร้อน สภาพการแพร่กระจายความร้อน ความร้อนจำเพาะสภาพแผ่รังสีความร้อน และสภาพการนำความร้อน ในการใช้งานวัสดุให้มีช่วงเวลาใช้งานที่ยาวนานตามคาดหวังไว้  ไม่ควรใช้งานวัสดุให้เกินกว่าข้อจำกัดของอุณหภูมิของวัสดุนั้น ฉนวนแต่ละอันเหมาะสมเฉพาะเมื่อใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กำเนิดให้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าฉนวนบางชนิดอาจมีอุณหภูมิสูงสุดจำไว้ 2 ค่าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้งาน การใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่เกินกว่าอุณหภูมิสูงสุดของฉนวนอย่างต่อเนื่องควรหลีกเลี่ยง ขณะเดียวกันการใช้งานกับอุณหภูมิบางอุณหภูมิแม้ในช่วงเวลาสั้น ๆ สามารถที่จะเป็นสาเหตุให้ฉนวนเสื่อมสภาพลงทีละน้อยได้จากความจริงลักษณะนี้ในการใช้งานจึงต้องกำหนดไว้เสมอว่า อุณหภูมิจำกัดสูงสุดของฉนวนต้องมีค่ามากกว่าอุณหภูมิใช้งานสูงสุด ถ้าอุณหภูมิปฎิบัติงานเป็นวัฎจักรแล้ว

Read More