ฉนวนฟีโนลิคโฟม (Phenolic Foam)

ฉนวนฟีโนลิคโฟม (Phenolic Foam) ฉนวนฟีโนลิคโฟม เป็นฉนวนท่อที่ถูกหล่อแข็ง ทำจากวัสดุฟีโนลิคที่เป็นกลางทางเคมี กระบวนการในการผลิตประกอบด้วยการนำเรซินเหลวที่เย็นผสมในแม่พิมพ์ปิด จากนั้นทำให้สุญญากาศ สุญญากาศนี้จะทำให้สารผสมคงจุดเดือดและเดือดที่อุณหภูมิต่ำ โดยสารผสมคงจุดเดือน (Azeotrope) นี้จะใช้เป็นตัวเป่าให้เกิดเป็นโฟมขึ้นมา จากนั้นจะให้ความร้อนกับแม่พิมพ์เพื่อหัว ที่จะอัดรีดปฎิกริยาเชิงความร้อนด้านนอกให้สมบูรณ์ สำหรับสภาพนำความร้อนปรากฏของฟีโนลิคโฟม ที่มีความหนาแน่น 32 kg/m3 ประมาณ 0.033 m.K/W

Read more

ฉนวนใยเซลลูโลส

ฉนวนใยเซลลูโลส ผลิตขึ้นมาจากการนำไม้หรือกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล (Recycle) ด้วยการแผ่และดึงให้กระจายออกทำการย่อยละเอียดจนเป็นปุ๋ย จากนั้นทำการประสานเข้าด้วยกันด้วยกรดบอแร็กซ์ บอแร๊กซ์ 5 โมล หรือส่วนผสมของวัสดุทั้งสองนี้ ซึ่งจะช่วยให้มีสภาพต้านทานการลุกไหม้ การดูดซับความชื้น และยับยั้งการเจริญเติบโตของฟังไจได้ในบางส่วนด้วย เนื่องจากฉนวนชนิดนี้นับเป็นฉนวนที่มีคุณสมบัติทางความร้อนดี ราคาถูก และผลิตด้วยกรรมวิธีง่ายจึงเป็นฉนวนที่นิยมชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการผลิต สถาปนิก วิศวกร หรือช่างเทคนิคที่ออกแบบติดตั้งฉนวนที่เป็นมือใหม่ ไม่ชำนาญงาน

Read more

ฉนวนใยแร่ (Mineral rock)

ฉนวนใยแร่หรืออาจเรียกว่าหินแร่ (Mineral rock) หรือฝอยขี้โลหะ (Slag wool) ถูกผลิตขึ้นมาในลักษณะคล้ายคลึงกับฉนวนใยแก้ว โดยทั่วไปวัสดุที่นำมาใช้การผลิตแร่ คือ ขี้โลหะจากการผลิตเหล็กกล้า ทองแดง หรือตะกั่ว ฉนวนใยแร่จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับฉนวนใยแก้ว ทั้งการใช้งานก็มีลักษณะที่เหมือนกันทั้งในอาคารบ้านเรือนอาคารเชิงพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม ฉนวนใยแร่แบบเส้นใยอัดเป็นแผ่นและเป่าฝอยที่ผลิตขึ้นมาจะมีความหนาแน่นในช่วง 24.0 ถึง 40.0 kg/m3 สำหรับแบบเส้นใยอัดเป็นแผ่นจะมีสภาพต้านทานความร้อนประมาณ 22.40 ถึง

Read more

ฉนวนเวอร์มิคูไลท์

ฉนวนเวอร์มิคูไลท์ ทำจากไมกาซึ่งเป็นแร่ชนิดหนึ่งเป็นเกล็ด ๆ คล้ายกระจกเหมือนอนุภาคซิลิเกตที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ในกระบวนการผลิต อนุภาคจะได้รับความร้อนอย่างรวดเร็วจนมีอุณหภูมิสูงระหว่าง 370 ถึง 540 องศา ลักษณะนี้เป็นสาเหตุให้น้ำถูกปิดกั้นที่จะกลายเป็นไอและล่อนเป็นเกล็ด ชั้นไมคา ด้วยการควบคุมดีกรีของการล่อนเป็นเกล็ด ความหนาแน่นของวัสดุที่ขยายตัวนี้จะทำให้อยู่ในช่วง 64 ถึง 160 kg/m โดยวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำจะมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 6.5 มิลลิเมตร

Read more

ฉนวนความกันร้อน Energy Insulation

ฉนวนความกันร้อน Energy Insulation เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสังเคราะห์ โพลีเอทิลีน (Polyethylene) ชนิดความหนาแน่นต่ำ แอลดีพีอี (LDPE) ย่อมาจาก (Low Density Polyethylene) โดยมีคุณสมบัติของการเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันและสะท้อนความร้อน รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน 1) โครงสร้าง เป็นเซลล์ปิดมีฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมาก อยู่ภายในเนื้อฉนวนเกาะกันเหนียวแน่นและฟองอากาศที่อยู่ภายในจะเป็นตัวป้องกันความร้อนไม่ให้ส่งผ่านได้อย่างสมบูรณ์ 2) ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) มีค่าการนำความร้อน (K-Value) อยู่ที่ 0.03 W/mk ซึ่งเป็นค่าการนำความร้อนที่ต่ำกว่าฉนวนชนิดอื่น ๆ 3) ค่าต้านทานการซึมผ่านไอน้ำ (Water

Read more

ความรู้เรื่องฉนวนกันความร้อน

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นและมีฝนตกชุก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกือบตลอดทั้งปี ปัญหาอย่างหนึ่งของการออกแบบอาคาร คือการลดปริมาณความร้อนเท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้ออำนวยได้ ซึ่งในการพิจารณาเรื่องความสามารถในการกันความร้อนของระบบหลังคา ต้องอาศัยความเข้าใจถึงระบบการถ่ายเทอากาศ สิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือการระบายอากาศใต้หลังคาส่วนบนสุดเนื่องจาก เป็นบริเวณที่รับแสงอาทิตย์โดยตรง และจะต้องมีระบบฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร การติดตั้งฉนวนกันความร้อนจึงนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ฉนวนความร้อนทั่วไปสามารถแบ่งตามโครงสร้างหลักใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิด คือ แบบเส้นใย ได้แก่ใยแก้ว(Glass Wool) และใยหิน(Rock wool) ซึ่งฉนวนประเภทนี้ใช้โครงสร้างของเส้นใยที่เชื่่อมต่อกันเป็นโพรงอากาศและ ใช้ความหนาในการหน่วงอุณหภูมิความร้อน ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือแบบเซลล์

Read more

ฉนวนหลังคา

ฉนวนหลังคา หลังคาที่ไม่ได้หุ้มฉนวน เมื่อได้รับรังสีความร้อน หลังคาจะดูดซับความร้อนกักเก็บไว้จำนวนมาก ทำให้อุณหภูมิของผิวหลังคาสูงขึ้นมาก อาจมากกว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอกในช่วงวันที่ร้อนมาก ๆ ถึง 15 C ซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิภายในห้องที่ไม่มีการปรับอากาศอาจสูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศขณะนั้นอีก การหุ้มฉนวนหลังคาจะช่วยลดทอนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปได้มาก เนื่องจากฉนวนจะช่วยลดทอนความร้อนที่จะแผ่เข้าสู่อาคาร สะท้อนรังสีความร้อนบางส่วนกลับและไม่เป็นตัวกักเก็ลความร้อนไว้ หลังคาอาคารพาณิชย์ที่เป็นมาตรฐานสากลในลักษณะยังไม่หุ้มฉนวน หลังคาแบบ Built –

Read more