ฉนวนความกันร้อน Energy Insulation

ฉนวนความกันร้อน Energy Insulation เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสังเคราะห์ โพลีเอทิลีน (Polyethylene) ชนิดความหนาแน่นต่ำ แอลดีพีอี (LDPE) ย่อมาจาก (Low Density Polyethylene) โดยมีคุณสมบัติของการเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันและสะท้อนความร้อน รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน 1) โครงสร้าง เป็นเซลล์ปิดมีฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมาก อยู่ภายในเนื้อฉนวนเกาะกันเหนียวแน่นและฟองอากาศที่อยู่ภายในจะเป็นตัวป้องกันความร้อนไม่ให้ส่งผ่านได้อย่างสมบูรณ์ 2) ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) มีค่าการนำความร้อน (K-Value) อยู่ที่ 0.03 W/mk ซึ่งเป็นค่าการนำความร้อนที่ต่ำกว่าฉนวนชนิดอื่น ๆ 3) ค่าต้านทานการซึมผ่านไอน้ำ (Water

Read more

ความรู้เรื่องฉนวนกันความร้อน

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นและมีฝนตกชุก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกือบตลอดทั้งปี ปัญหาอย่างหนึ่งของการออกแบบอาคาร คือการลดปริมาณความร้อนเท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้ออำนวยได้ ซึ่งในการพิจารณาเรื่องความสามารถในการกันความร้อนของระบบหลังคา ต้องอาศัยความเข้าใจถึงระบบการถ่ายเทอากาศ สิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือการระบายอากาศใต้หลังคาส่วนบนสุดเนื่องจาก เป็นบริเวณที่รับแสงอาทิตย์โดยตรง และจะต้องมีระบบฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร การติดตั้งฉนวนกันความร้อนจึงนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ฉนวนความร้อนทั่วไปสามารถแบ่งตามโครงสร้างหลักใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิด คือ แบบเส้นใย ได้แก่ใยแก้ว(Glass Wool) และใยหิน(Rock wool) ซึ่งฉนวนประเภทนี้ใช้โครงสร้างของเส้นใยที่เชื่่อมต่อกันเป็นโพรงอากาศและ ใช้ความหนาในการหน่วงอุณหภูมิความร้อน ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือแบบเซลล์

Read more

ฉนวนหลังคา

ฉนวนหลังคา หลังคาที่ไม่ได้หุ้มฉนวน เมื่อได้รับรังสีความร้อน หลังคาจะดูดซับความร้อนกักเก็บไว้จำนวนมาก ทำให้อุณหภูมิของผิวหลังคาสูงขึ้นมาก อาจมากกว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอกในช่วงวันที่ร้อนมาก ๆ ถึง 15 C ซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิภายในห้องที่ไม่มีการปรับอากาศอาจสูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศขณะนั้นอีก การหุ้มฉนวนหลังคาจะช่วยลดทอนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปได้มาก เนื่องจากฉนวนจะช่วยลดทอนความร้อนที่จะแผ่เข้าสู่อาคาร สะท้อนรังสีความร้อนบางส่วนกลับและไม่เป็นตัวกักเก็ลความร้อนไว้ หลังคาอาคารพาณิชย์ที่เป็นมาตรฐานสากลในลักษณะยังไม่หุ้มฉนวน หลังคาแบบ Built –

Read more