การเลือกฉนวนและอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่จะบรรลุความต้องการของระบบ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a

การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม จะมีระบบซึ่งทำในโรงงานผลิตสำหรับติดตั้ง ณ งานที่กำหนด และงานซึ่งส่วนใหญ่ประกอบจะถูกประกอบเข้าระบบ ณ แหล่งงาน โดยปกติแล้วระบบฉนวนเหล่านิออกแบบมาเพื่อใช้งานตามหน้าที่เป็นการเฉพาะซึ่งเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกกำหนดรูปแบบและประกอบเป็นระบบที่ต้องการ ณ แหล่งพลังงาน โดยทั่วไประบบที่กำหนดรูปแบบมาจากโรงงาน คือ

  • ฉนวนสุญญากาศเปลือก 2 ชั้นใช้งานกับอุณหภูมิต่ำมาก (Cryogenic)
  • ระบบท่อใต้ดิน
  • ระบบท่อเกรดบนดิน
  • ระบบฮนวนสำเร็จรูปผิวสะท้อนรังสี

ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่ระบบฉนวนถูกนำไปใช้ การออกแบบจะเป็นความรับผิดชอบของโรงงานผู้ผลิต และไม่สามารถจะกำหนดเอาตามชอบใจโดยคนอื่น อย่างไรก็ตามระบบฉนวนที่สนใจในการออกแบบ ได้แก่ ระบบฉนวนซึ่งต้องการการเลือกและระบุรายละเอียดของวัสดุ และการประยุทต์ใช้งานฉนวนตามลักษณะงานที่ต้องการ ซึ่งจะได้นำมากล่าวเป็นตัวอย่างการคัดเลือกท้ายบทนี้ และดังกล่าวตอนต้นบทนี้ตัวอย่างที่แนะนำไว้ไม่ใช้สิ่งแน่นอนตัว นอกจากนี้ ข้อบังคับในการติดตั้งทั้งหมดซึ่งมีผลกระทบต่อการเลือกฉนวนและเปลือกหุ้มไม่ได้กำหนดไว้ให้ เนื่องจากจะทำให้ผลลัพธ์มีความซับซ้อนยาว รายชื่อในการคัดเลือกที่แสดงในตัวอย่างในตัวอย่างจะมีจำนวนมาก ฉะนั้นจึงแสดงความต้องการหลักซึ่งมีผลกระทบต่อการเลือก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.